Hoe kunnen verenigingen hun service naar hun leden verbeteren door middel van enquêtes?

Agility - CRM - Data - Marketing & Communicatie

Manon Vollmann Per Manon Vollmann

Online surveys associations

Ieder contact, of het nu gaat om een persoon of een organisatie, heeft zijn eigen behoeften. Het lijkt soms moeilijk om op deze behoeften te anticiperen. Om een volledige, aangepaste en schaalbare dienst aan te bieden, is het belangrijk je te verdiepen in de behoeften van jullie contacten. Een van de makkelijkste en meest doeltreffende manieren om dit te doen is door middel van enquêtes.

Veel bedrijven ontwikkelen hun diensten, verbeteren hun kennis en optimaliseren hun prestaties en klanttevredenheid door gebruik te maken van een enquête-tool.
Maar weinig branche- en beroepsverenigingen hebben momenteel toegang tot, of maken gebruik van enquêtes, terwijl hun missie is hun leden te ondersteunen.

Daarom is een enquête-tool nuttig om inzicht te krijgen in de behoeften van jullie leden en om jullie diensten te helpen ontwikkelen.

De voordelen van de online enquête

Een enquête gekoppeld aan CRM helpt om jullie prestaties te beoordelen en de nieuwe behoeften van jullie leden in kaart te brengen. De koppeling tussen enquêtes en CRM biedt vele voordelen:

 • Target contacten met eenvoudige of geavanceerde filters
 • Snelle implementatie en informatievergaring
 • Delen op verschillende digitale kanalen (e-mails, webformulieren, sociale netwerken)
 • Onmiddellijke resultaat
 • Objectiviteit van antwoorden
 • Mogelijkheid tot anonimiseren van antwoorden

Betere kennis leidt tot betere service

Het CRM van Eudonet Stb gaat verder in het monitoringsproces om betrouwbare en objectieve gegevens te verzamelen, om zo prestaties te beoordelen en vooral om de service in de toekomst te verbeteren.

Deze functionaliteit maakt het mogelijk!

In tegenstelling tot een eenvoudige tevredenheidsenquête na een evenement, kun je met Eudonet Stb CRM de relevantie van jullie diensten effectief evalueren en zo nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken.

De enquête kan bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 • Feedback van leden te verzamelen
 • De verwerking van een verzoek te evalueren
 • De ontwikkeling en voortgang van aanvragen te volgen
 • Een statistische enquête uit te voeren als onderdeel van een studie. Deze studies beïnvloeden de ontwikkeling van diensten op middellange termijn, zoals ondersteuning van bedrijven bij de uitvoering van een duurzaam beleid of bij hun digitale transformatie.

Uiteraard kan de enquête module ook helpen bij specifieke onderwerpen zoals de COVID-19 crisis. De impact van deze crisis op jullie leden is beter in te schatten en zo kun je de behoeften van bedrijven op korte en middellange termijn evalueren.

Geef leden een stem en gebruik deze bron van informatie als bruikbare prestatie-indicatoren voor jullie organisatie.

Maak kennis met de enquête module van Eudonet Stb

Met deze gebruiksvriendelijke functie kun je in een paar klikken enquêtes, opiniepeilingen en andere vragenlijsten opstellen. Er zijn talrijke mogelijkheden:

 • Open vragen
 • Enkel- of meerkeuze antwoorden
 • Aankruisvakjes
 • Verplichte of optionele antwoorden …

Met Eudonet Stb CRM kun je de enquête samenstellen naar eigen inzicht, afhankelijk van het onderwerp.

Alle antwoorden kunnen in real time worden gevolgd, met de mogelijkheid om automatisch rapporten te maken en te bewerken, in de vorm van grafieken, draaitabellen of gewoon ruwe gegevens. Deze rapporten vergemakkelijken de interpretatie van de antwoorden, om zo ook toegevoegde waarde uit de enquête te halen. Op basis waarvan weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.

Door middel van deze enquêtes en de analyse van de resultaten ervan, kun je eenvoudig jullie prestaties beoordelen of nieuwe servicemogelijkheden ontdekken om doelstellingen te halen.

De functie Enquêtes is volledig geïntegreerd in Eudonet Stb CRM en wordt met één klik geactiveerd.

Neem contact op met onze experts voor meer informatie of ontvang een online demonstratie van de ingebouwde Eudonet Stb CRM Enquête tools!

online survey